Cijfers over Zwolle

geboorteoverschot per 1000 inwoners

Aantal levendgeborenen minus het aantal overledenen per 1000 inwoners van de gemiddelde bevolking per jaar.