Cijfers over Zwolle

bedrijfsauto's

Aantal bedrijfsauto's op 1 januari die één of meerdere dagen gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Onder bedrijfsauto wordt verstaan: voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers. Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.