Cijfers over Zwolle

% oppervlakte bebouwde kom - agrarisch gebruik

Oppervlakte agrarisch gebruik binnen de bebouwde kom als percentage van de totale oppervlakte van de bebouwde kom.