Cijfers over Zwolle

% oppervlakte bebouwde kom - groen en water

Oppervlakte groen en water binnen de bebouwde kom als percentage van de totale oppervlakte van de bebouwde kom.