Cijfers over Zwolle

agrarisch gebruik buiten bebouwde kom in m2 per inwoner

Oppervlakte agrarisch gebruik buiten de bebouwde kom in m2 per inwoner.