Cijfers over Zwolle

% oppervlakte agrarisch gebruik

Oppervlakte agrarisch gebruik als percentage van de totale oppervlakte.