Cijfers over Zwolle

huursubsidie-ontvangenden totaal

Het aantal toekenningen van huursubsidie aan huishoudens.