Cijfers over Zwolle

huursubsidie-ontvangenden van 22 jaar en jonger

Het aantal toekenningen van huursubsidie aan huishoudens waarbij de aanvrager jonger is dan 23 jaar.