Cijfers over Zwolle

ontwikkeling waarde woningvoorraad

Ontwikkeling van de totale WOZ waarde van de woningvoorraad ten opzichte van vorige meting in procenten. 1997 t/m 2000: waardepeildatum 1-1-1995. 2001 t/m 2004: waardepeildatum 1-1-1999. 2005 t/m 2006: waardepeildatum 1-1-2003. 2007: waardepeildatum 1-1-2005. vanaf 2008: waardepeildatum 1-1 van het voorgaande jaar.