Cijfers over Zwolle

woningen

Aantal woningen op 1 januari. Onder een woning wordt verstaan: een tot woning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden.