Cijfers over Zwolle

wooneenheden

Aantal wooneenheden op 1 januari. Onder een wooneenheid wordt verstaan: een deel van een tot bewoning bestemd gebouw dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen, maar waar een eigen keukeninrichting en/of een toilet ontbreekt, terwijl de ruimte gelegen is in een gebouw dat ter compensatie van deze aan de wooneenheid ontbrekende elementen gemeenschappelijke voorzieningen bevat.