Cijfers over Zwolle

meergezinswoningen: overige toevoeging

Het aantal aan de woonruimtevoorraad toegevoegde meergezinswoningen anders dan door nieuwbouw.