Cijfers over Zwolle

woningen: overige toevoeging

Het aantal aan de woonruimtevoorraad toegevoegde woningen anders dan door nieuwbouw.