Cijfers over Zwolle

woningen: toevoeging

Het aantal aan de woonruimtevoorraad toegevoegde woningen.