Cijfers over Zwolle

WIA: WGA

Aantal WIA-ontvangenden dat onder de WGA-regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) valt op 1 januari.