Cijfers over Zwolle

% WAZ vrouwen

Aantal vrouwen dat een WAZ-uitkering ontvangt als percentage van de vrouwelijke potentiële beroepsbevolking op 1 januari.