Cijfers over Zwolle

% AO: geheel arbeidsongeschikt

Aantal personen dat geheel arbeidsongeschikt is (een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%) en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt als percentage van de potentiële beroepsbevolking op 1 januari.