Cijfers over Zwolle

% WAO vrouwen

Aantal vrouwen dat een WAO-uitkering ontvangt als percentage van de vrouwelijke potentiële beroepsbevolking op 1 januari.