Cijfers over Zwolle

AO totaal

Aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op 1 januari. Tot en met 1-1-1998 WAO/AAW, na 1-1-1998 WAO, WAZ en Wajong, na 1-1-2006 WIA, WAO, WAZ en Wajong.