Cijfers over Zwolle

% AO mannen

Aantal mannen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op 1 januari, als percentage van de mannelijke potentiële beroepsbevolking. Tot en met 1-1-1998 WAO/AAW, na 1-1-1998 WAO, WAZ en Wajong, na 1-1-2006 WIA, WAO, WAZ en Wajong.