Cijfers over Zwolle

oorzaak bijstand: beëindiging andere uitkering

Aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot de AOW-leeftijd waarvan het beëindigen van een andere bijstandsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering de oorzaak van de bijstandsafhankelijkheid is. Voor 2015 WWB (in 2011 WWB/WIJ), vanaf 2015 Participatiewet.