Cijfers over Zwolle

% > 3 jaar bijstand van potentiële beroepsbevolking

Aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot de AOW-leeftijd die langer dan 3 jaar een bijstandsuitkering ontvangen, als percentage van de potentiële beroepsbevolking. Vóór 1997 ABW/RWW, van 1997 t/m 2003 ABW, van 2004 t/m 2014 WWB (in 2011 WWB/WIJ), vanaf 2015 Participatiewet.