Cijfers over Zwolle

bijstand duur: korter dan 1 jaar

Aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot de AOW-leeftijd die korter dan 1 jaar een bijstandsuitkering ontvangen. Vóór 1997 ABW/RWW, van 1997 t/m 2003 ABW, van 2004 t/m 2014 WWB (in 2011 WWB/WIJ), vanaf 2015 Participatiewet.