Cijfers over Zwolle

IOAW/IOAZ

Totaal aantal IOAW of IOAZ-uitkeringen aan personen tot de AOW-leeftijd. IOAW: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.